Politika IMS společnosti BLOCH SERVIS s.r.o.

Vizí managementu společnosti je trvalý růst a stabilita, vysoce profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníky a dodavateli, zavádění nových technologií, dokonalá jakost nabízených služeb a maximální péče o kvalitu a zlepšování životního prostředí.

Politika QMS pro rok 2006

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti politiku v oblasti systému managementu jakosti:

 

Spokojenost zákazníků

Jakost je strategický cíl společnosti BLOCH SERVIS s.r.o. Naše politika jakosti bude vždy směřovat k uspokojování potřeb zákazníků.

Kvalita dodávek produktů a služeb

Měřítko naší kvality určuje zákazník. Mínění zákazníků o kvalitě našich produktů a služeb a o možnosti odborných konzultací je pro nás směrodatné. Dodávky produktů a služeb musí být přesné a včasné.

Dodržování termínů

Nabídky, poptávky, laboratorní analýzy a případné reklamace musí být kvalitně a rychle zpracovány, dojednané termíny dodržovány.

Kvalita práce

Úkolem každého pracovníka je odvést bezchybnou práci. Důsledná, kvalitně a rychle provedená práce, která snižuje náklady a zvyšuje hospodárnost, je zárukou úspěchu společnosti.

Prevence chyb

Nejen chyby samotné, ale hlavně příčiny chyb musí být vždy vyhodnoceny a odstraněny. Je lépe chybám předcházet, než je následně řešit.

Kvalita řízení

Změny ve společnosti a v procesu jejího řízení budou vždy směrovány ke zlepšování kvality a efektivity. Zlepšování kvality chápeme jako stálý a systematický proces.

Spoluzodpovědnost dodavatelů

Kvalita naší činnosti závisí na kvalitě a komplexnosti dodávek od našich dodavatelů. Budeme usilovat o jejich spoluzodpovědnost za dosažení našich cílů v oblasti kvality.