Modifikované alkoholy

Vlastnosti

DOWCLENE je nově vyvinutá čisticí kapalina založená na modifikovaných alkoholech (alkoxypropanoly). Díky svým lipofilním skupinám má výborné vlastnosti pro rozpuštění olejů a tuků a díky svým hydrofilním skupinám také rozpouští polární materiály. Má velice nízkou toxicitu, je snadno biologicky odbouratelný, má vysoký bod vzplanutí a velice dobré čisticí vlastnosti. Nezanechává při schnutí skvrny, může být destilován, je nekorozivní, nevyžaduje žádné stabilizátory a odpuzuje vodu z kovových povrchů.

DOWCLENE 1601

DOWCLENE 1601 je alternativou k chlorovaným rozpouštědlům, nabízí srovnatelné výsledky při čištění při podtlakovém zpracování. Uzavřené systémy ve výrobních procesech, které byly vyvinuty ve spolupráci s uživateli, jsou pro uživatele do budoucna zárukou bezpečnosti.

DOWCLENE 1601 se používá jako odmašťující a čistící kapalina ve vhodných uzavřených čisticích strojích. DOWCLENE 1601 je alternativou k hydrokarbonovým, chlorino-hydrokarbonovým a vodním čisticím systémům. DOWCLENE 1601 je rovněž vhodný k použití v náročných procesech, například k čištění mikro-leštěných částí, slinutých karbidů, náročných malých precizních částí nebo pro čištění dílů před práškovým lakováním nebo galvanickými procesy.

DOWCLENE PX-x

DOWCLENE PX-x jsou prostředku určené pro čištění masek, šablon, rámů, zbytků pájecích past, SMT lepited, mazadel, potiskových barev, atp. v elektrotechnickém a optickémprůmyslu. Neobsahují žádné neodpařující se přísady, jako tensidy. Nenechávají proto po vyschnutí na čištěném povrchu žádné zbytky. Jsou PH-neutrální a mají příznivý toxikologický profil, což jsou oba důležité předpoklady pro nasazení v průmyslu. Jsou destilovatelné.

Rozpouštědlo Technický list
DOWCLENE 1601
DOWCLENE PX-16S
DOWCLENE PX-33
DOWCLENE PX-36
DOWCLENE PX-43S

 

< BLOCH SERVIS     @ Objednat