Odmašťování

Chlorované uhlovodíky

V systému SafeTainer lze i v budoucnu používat jinak bezpečné, nehořlavé a v principu nejúčinnější prostředky průmyslového odmašťování - chlorované uhlovodíky.

Modifikované alkoholy

Prostředky vyznačující se vysokou účinností odmašťování, schopné konkurovat chlorovaným uhlovodíkům. Pro strojírenské aplikace je určen DOWCLENE 1601, pro použití v elektrotechnickém průmyslu DOWCLENE PX-x.

Uhlovodíkové prostředky

Isoparafinické prostředky efektivního odmaštění s vysokou účinností. Různé body vzplanutí.

< BLOCH SERVIS  ::  English