RocolPekárny

ROCOLbakery - doporučená maziva pro pekárny


Centrální mazací systém

Centrální mazací systémy

Slouží jako přívod plastického maziva nebo oleje k různým mazacím místům na složitých zařízeních. Obvykle jsou používána řidší plastická maziva, která mohou protékat potrubím, aniž by způsobila jeho ucpání.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
FOODLUBE® Universal 000
Řetězy pekařských pecí

Řetězy pekařských pecí

Pro zajištění hladkého chodu vyžadují řetězy časté mazání, které bývá obtížné z důvodu vysokých teplot a agresivních pracovních podmínek. Kvalitnější maziva řetězů zajišťují delší intervaly mazání a významné úspory nákladů.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
FOODLUBE® Endure 00
FOODLUBE® Hi-Temp Chain Fluid
Hydraulické jednotky a systémy

Hydraulické jednotky a systémy

Hydraulické systémy náchylné k únikům kapaliny jsou velkým rizikem znečištění v jakémkoli prostředí, ve kterém se vyrábí potraviny. Při použití kvalitního maziva s certifikací NSF H1 se prodlužuje životnost zařízení a zároveň je zajištěn soulad se zákonnými opatřeními na ochranu zdraví spotřebitele.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
FOODLUBE® Hi-Power 22, 32, 46, 68, 100
Olejové zásobníky vzduchového mazání

Olejové zásobníky vzduchového mazání

Pneumatické mazací systémy představují velké riziko znečištění vynášením oleje ze systému. Olejová mlha může znečistit výrobek i zařízení. Při použití maziva s certifikací NSF H1 je zajištěn soulad se zákonnými opatřeními na ochranu zdraví spotřebitele.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
FOODLUBE® Hi-Power 22, 32
Převodovky

Převodovky

Ve všech pekárnách se běžně používají různé převodovky, ať již se šikmozubým kuželovým soukolím, šnekovým soukolím nebo s měnitelnými převody. Použitím kvalitnějších převodových olejů NSF H1 od ROCOL se prodlouží provozní životnost, prodlouží se intervaly výměny oleje a mazání bude v souladu s normami pro bezpečnost potravin.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
FOODLUBE® Hi-Torque 150, 220, 320, 460
Pece s otočnými stojany

Pece s otočnými stojany

Tento typ pece je poháněn motorem s převodovkou umístěným buď na horní nebo na boční straně zařízení. Stojany se otáčí na spodním nosném ložisku uvnitř pece. Kvůli extrémním teplotám lze použít pouze nekarbonizující plastické mazivo.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
Převodovky: FOODLUBE® Hi-Torque 460
Ložiska: HT70 (není H1)
Šroubovicové chladiče

Šroubovicové chladiče

Hlavní převodovka pohání šroubovicové chladiče pomocí hnacího řetězu. Za účelem snížení opotřebení mohou být hlavní řetězy chladičů a řetězy pohonu mazány lehkým a pro potraviny bezpečným mazivem NSF H1. Převodovka je obvykle se šikmozubým kuželovým soukolím a vyžaduje olej viskozity ISO VG 220. Použití maziva ROCOL prodlouží životnost převodovky a v případě úniku přitom splňuje normy NSF H1.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
Řetězy: FOODLUBE® Hi-Power 32
Převodovka: FOODLUBE® Hi-Torque 220
Děličky

Děličky

Děličky obsahují mnoho funkčních součástí, které závisí na pravidelném mazání. Vačky a ložiska vyžadují plastické mazivo NSF H1; převodovky vyžadují mazací olej NSF H1. V tomto zařízení není těsto chráněné, proto je velmi důležité, aby bylo mazáno správným výrobkem, který vyhoví normám pro bezpečnost potravin a zajistí bezproblémový provoz zařízení.
Doporučené výrobky ROCOLbakery:
Vačky/ložiska: FOODLUBE® Universal 2
Převodovka: FOODLUBE® Hi-Torque 220

 

< BLOCH SERVIS     @ Objednat