RocolMaziva na řetězy a pohony

   

Bližší informace se zobrazí po klepnutí na název příslušného výrobku.

Výrobek Popis
Chain & Drive Spray Sprej pro mazání řetězů a pohonných systémů nevybavených systémem automatického mazání. 
Teplotní rozsah -30ºC až +150ºC
Chain & Drive Fluid Vysoce výkonné mazivo navržené pro praktické a účinné mazání válečkových pohonů a řetězů dopravníků, zvláště pokud jsou osazeny systémem automatického mazání.
Teplotní rozsah -15ºC až +120ºC
Chain Guard Hi Load Spray Mazivo s obsahem MoS2 pro mazání řetězových a pohonných systémů pracujících pod velkou zátěží.
Teplotní rozsah -30ºC až +180ºC
Chain Guard 230 Mazivo tvořící vlhký film pro použití na olejem mazaných řetězech dopravníků, trvale vystavených vysokým teplotám. 
Teplotní rozsah +10ºC až +230ºC
Chain Guard 280 Mazivo s dlouhou životností pro mazání řetězů pracujících při vysokých teplotách, vyráběné pro mazání řetězů dopravníků a ložisek pracujících při teplotách do 280°C.
Chain Guard 550 Mazivo pro mazání řetězů pracujících při vysokých teplotách tam, kde nelze tolerovat kontaminaci výrobků, v chemicky agresivních prostředích a při teplotách příliš vysokých, než aby bylo možno používat vlhká maziva.
Suchý film při teplotách až +550ºC

 

< BLOCH SERVIS     @ Objednat