RocolŘADA Accu-Lube

TÉMĚŘ SUCHÝ OBRÁBĚCÍ MIKROLUBRIKAČNÍ SYSTÉM

Accu-Lube tvoří kompletní řadu maziv na přírodním základu spolu se speciálně vyvinutými patentovanými mikrolubrikačními systémy.

Systém Accu-Lube System nabízí průkopnický systém mazání, který lze použít pro všechny hlavní dílenské procesy, jako je: řezání kotoučovými a pásovými pilami, soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování a tváření.

Vyžádejte si BEZPLATNOU zkoušku!

 

Accu-Lube představuje nejnovější technologii zaručující

Čistší stojní operace - systém biologicky odbouratelných bezzápachových maziv, která netvoří mlhu.

Žádná likvidace odpadu - mikrovrstva maziva přeneseného na ostří obráběcího nástroje je zcela spotřebována. V některých případech není třeba obrobené díly odmašťovat.

Snížení spotřeby kapaliny - k ostří obráběcího nástroje je dopravováno přesně potřebné množství obráběcího maziva. 'Bez odpadu'.

Prodloužení životnosti nástroje - maziva poskytují nejvyšší úroveň promazání na obráběcím ostří, snižuje se tak tření a zlepšuje povrchový vzhled výrobku.

Bližší informace získáte po klepnutí na příslušný odkaz:

Výrobek Popis
Accu-Lube LB-2000 Obráběcí mazivo pro náročné aplikace.
Accu-Lube LB-4000 Obráběcí mazivo pro náročné aplikace.
Accu-Lube LB-5000 Obráběcí mazivo pro středně náročné aplikace.
Accu-Lube LB-10 000 Obráběcí mazivo pro středně náročné až náročné aplikace.
APPLICATORS Aplikátory Accu-Lube.
Trysky Trysky Accu-Lube.

 

< BLOCH SERVIS     @ Objednat