Rocol FOODLUBE CHAIN - maziva na řetězy

Maziva pro řetězy FOODLUBE Chain jsou vyvinuta tak, aby pronikala články a čepy a poskytovala mazání v těchto kritických místech řetězů.
Tato řada špičkových maziv se skládá z maziv určených pro všechny specifické aplikace poskytuje nejvyšší výkon a prodlužuje životnost výrobku a servisní intervaly. Všechna maziva mají registraci NSF H1 a splňují DIN V-10517, FDA Group 21 CFR 178.3570.

Bližší informace získáte pod příslušným odkazem na konkrétní výrobek.

Výrobek Popis
FOODLUBE®  
Chain Spray
Mazivo pro řetězy a pohony dopravníků s vynikající nosností a antikorozními vlastnostmi. Proniká články a čepy a zaručuje komplexní promazání. Registrace NSF H1
Teplotní rozsah -20 až +150°C
FOODLUBE®  
Chain Fluid
Mazivo pro řetězy a pohony dopravníků s vynikající nosností; chrání proti korozi. Lze aplikovat ručně nebo pomocí automatického systému. Registrace NSF H1
Teplotní rozsah -20 až +150°C
FOODLUBE®  
Overhead Chain Fluid
Velmi houževnatá kapalina pro mazání ‘visutých linek’, kde záleží na tom, aby mazivo ‘neskapávalo’. Proniká články a čepy a zaručuje komplexní promazání. Registrace NSF H1
Teplotní rozsah -20 až +150°C
FOODLUBE® Endure 00 Plastické mazivo s perfluorovaným polyéterem (PFPE), obohacené PTFE pro mazání při extrémních teplotách. Je určeno pro mazání řetězů, převodů, ložisek a dalších kluzných povrchů za teplot do 280°C. Registrace NSF H1
Teplotní rozsah -25 až +280°C
FOODLUBE®  
Multi-Lube Fluid
Víceúčelové mazivo pro méně náročné aplikace mazání řetězů, kde proniká články a čepy. Je obohacené PTFE a poskytuje účinné mazání  řetězů pohonů a dopravníků. Registrace NSF H1
Teplotní rozsah -50 až +180°C
FOODLUBE®  
Hi-Temp Chain Fluid
Vysokoteplotní EP mazivo pro řetězy a dopravníky. Nad 180°C tvoří suchý film. Registrace NSF H1
Teplotní rozsah -10 až +550°C

 

< BLOCH SERVIS     @ Objednat