RocolMaziva pro obrábění kovů

Výrobky ROCOL pro obrábění kovů, které tvoří zvláštní skupinu maziv ROCOL, byly vyvinuty tak, aby uspokojily neustále rostoucí požadavky, kladené na současné výrobní procesy.

Úsilí o jedinečný vývoj nových výrobků je postaveno na zkušenostech chemiků, věnujících se tvůrčí práci na špičkové technologické úrovni.

Z výhod, která přinášejí maziva ROCOL pro obrábění kovů, profitují výrobní závody, přesné strojírenství a výrobci v mnoha různých odvětvích po celém světě. Výrobky lze rozdělit do těchto níže popsaných osmi řad: TRI-Logic, ULTRACUT, ULTRAGRIND, ULTRAFORM, Ultracare, RTD, V-cut a Accu-Lube.

 TRI-Logic  ULTRACUT  ULTRAGRIND  ULTRAFORM
Maximalizuje životnost obráběcích kapalin Technicky vyspělé řezné a brusné kapaliny Technicky vyspělé brusné kapaliny Technicky vyspělé tvářecí kapaliny
 Ultracare  RTD  V-cut  Accu-Lube
Dodávky a správa obráběcích kapalin Mazivo pro obrábění kovů, které zdvojnásobuje životnost nástrojů Vysoce hodnotné obráběcí kapaliny Téměř suchý mikro-mazací systém.