Maziva Rocol

Po více než 100 letech zkušeností s vývojem a výrobou maziv v návaznosti na potřeby průmyslu je zde Rocol se svojí řadou inovativních plastických maziv, obráběcích kapalin, maziv, čisticích prostředků a olejů, které nacházejí uplatnění ve stále náročnějších provozních podmínkách.

Maziva pro provoz a údržbu

Komplexní řada maziv pro potřeby provozu a údržby. Výrobky pokrývající rozsah od prostředků proti zatuhnutí a pro montáž, přes maziva pro řetězy a ložiska až po maziva otevřených převodům a maziva pro ošetřování ocelových lan; všechny tyto produkty jsou vyrobeny na vysoké úrovni, jak lze od  ROCOL očekávat.

Maziva pro obrábění kovů

Výrobky ROCOL pro obrábění kovů tvoří novátorskou řadu technicky vyspělých maziv a kapalin, které byly vyvinuty tak, aby uspokojily neustále rostoucí požadavky, kladené na současné výrobní procesy.

< BLOCH SERVIS  ::  English