RocolROCOLcare

Výrobky
Výrobky

Zaškolení obsluhy
Zaškolení obsluhy

Stanovení potřeb
Stanovení potřeb

Technická podpora
Technická podpora

Správa maziv a mazání
Správa maziv a mazání

Mazací práce
Mazací práce

ROCOLcare® je náš špičkový balíček služeb pro potravinářský průmysl a jiné čisté provozy. Jako podpora našich vysoce účinných maziv vyhovujících pro potravinářství je ideální pro následující oblasti:

  • Zpracování potravin
  • Voda
  • Balení potravin
  • Krmení pro domácí zvířata
  • Nápoje
  • Plnění do lahví a konzerv
  • Farmaceutický průmysl
  • Kosmetika

ROCOLcare® přináší tyto výhody

ROCOLcare® tvoří šest klíčových složek:

Výrobky

Ucelená řada výrobků FOODLUBE® s certifikací NSF H1 - bezpečné při náhodném kontaktu s potravinami. FOODLUBE® představuje bezpečnost pro celý provoz díky jedné řadě výrobků.

Vynikající parametry FOODLUBE® se projeví zvýšenou účinností, zkrácením prostojů a snížením nákladů. Kvalita je schválena podle norem BS EN ISO, což zaručuje trvale vysokou účinnost maziv FOODLUBE®.

Nahoru

Stanovení potřeb

Vyhodnocení potřeb zákazníka ROCOLcare® zajišťuje, aby byl správný výrobek použit na správném místě a ve správný čas. Pomocí kvalitních maziv ROCOL a správného vyhodnocení potřeb lze dosáhnout prodloužení mazacích intervalů a racionalizace jejich použití. Zaručuje správnou frekvenci mazání a podíl na zvyšování efektivity výroby a snižování prostojů.

Nahoru

Správa maziv a mazání

Bezplatný software pro správu maziv a mazání ROCOLcare® zaručuje dokonalý přehled nad každodenními mazacími úkony. Zároveň jsou vytvářeny záznamy, které vyhovují pro potřeby prováděných auditů.

Značení a používání štítků jako jeden z prvků bezplatné služby ROCOLcare® zabezpečuje používání správných maziv na správných mazacích místech. Označením mazacích bodů se nejenže podpoří správnost použití maziva, ale zvýší se i účinnost mazání.

Odborné konzultace a pomoc s mazacím vybavením napomáhají v usnadnění mazacích prací. Výměna maziva na základě nutnosti místo tradice, podpořená testy a analýzami, zajišťuje maximální životnost maziva, snížení celkových nákladů na maziva a zvýšení efektivity výroby.

Nahoru

Zaškolení obsluhy

Součástí balíčku ROCOLcare® je zaškolení obsluhy.

Toto školení může pokrývat základy mazání a zlepšení informovanosti obsluh až po komplexní proškolení operátorů na konkrétní maziva a optimalizaci jejich využití. Zajišťuje správné používání softwaru pro správu mazání ROCOLcare®.

Nahoru

Technická podpora

Zkušení inženýři odpovídají na otázky o produktech a jejich aplikaci. Podpora je poskytována přímo na pracovišti i z ROCOL. Naše vybavené laboratoře poskytují kvalifikovanou technickou podporu.

Vedle této provozní podpory jsou plánována pravidelná přezkoumávání pro zajištění všech výhod plynoucích z použití maziv ROCOL.

Nahoru

Mazací práce

V rámci služby ROCOLcare® lze poskytovat pracovníka na mazací práce u zákazníka na plný nebo částečný úvazek.

Naši zkušení inženýři vyhodnotí všechny mazací potřeby, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů. Budou pracovat jako součást vašeho týmu a spolupracovat s vámi na zavádění nejlepších řešení ve způsobech a použití mazání. Tento aktivní přístup zvyšuje účinnost mazání a snižuje prostoje a náklady.